JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Pembuatan Kompos Dari Ampas Kempaan Daun Gambir

Tanaman gambir (Uncaria gambir HunteRoxb) adalah komoditas spesifik Lokasi Sumatera Barat. Artinya komoditas ini tumbuh dan berkembang secara baik di daerah ini dan merupakan matapencaharian pokok  serta memegang peranan penting dalam pendapatan masyarakat. Hasil panenan gambir berupa getah gambir yang diperas melalui daun gambir menggunakan alat kempa.

Setiap kali kempa menggunakan 20-25 kg daun dan menghasilkan getah gambir kering sebanyak 4-5 kg dan ampas kempaan sebanyak 15-20 kg. Untuk satu hektar lahan gambir dengan hasil 800 kg/ha diperlukan 200-160 kali kempa dan menghasilkan 3-4 t/ha ampas kempaan. Ampas kempaan ini oleh petani hanya ditaburkan dipermukaan tanah disekitar rumpun tanaman, sehingga manfaatnya kepada tanaman tidak seberapa.

Untuk itu, perlu kita melakukan pengomposan terhadap ampas kempaan ini. Pengomposan ini bertujuan memanfaatkan ampas kempaan untuk digunakan sebagai pupuk organik. Guna meningkatkan kandungan unsur hara didalam bahan kompos ini diperlukan penambahan pupuk kandang, pupuk an organik seperti urea, SP-36 dan KCl serta diberi kapur dolomit. Manfaat Pupuk Kompos untuk tanaman yang paling utama adalah memperbaiki struktur tanah dan menyediakan materi organik bagi tanaman. Untuk Lebih Lengkapnya Klik Disini